Όροι και προϋποθέσεις

1. Γενικοί Όροι

H ιστοσελίδα www.argentistas.gr περιλαμβάνει το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω διαδικτύου του καταστήματος «Σιαπάτης» ιδιοκτησίας του Αχιλλέως Σιαπάτη, που εδρεύει στην Άρτας, επί της οδού Σκουφά αριθμ. 52, με ΑΦΜ 134334400, ΔΟΥ Άρτας, τηλ: 2681026911.

Σκοπός της ιστοσελίδας είναι η πληροφόρηση των χρηστών της για τα διαθέσιμα προϊόντα του καταστήματός μας καθώς και η δυνατότητα πραγματοποίησης αγορών ηλεκτρονικά.

 

Οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας (ενδεικτικά είσοδος, περιήγηση, συναλλαγή) συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των κάτωθι όρων, οι οποίοι θα υπερισχύουν κάθε αντίθετης ρητής ή σιωπηρής συμφωνίας μεταξύ του καταστήματος και των χρηστών της. Τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα συνιστά τμήμα τους, εάν δε διατυπωθεί εγγράφως.

 

Ο επισκέπτης – χρήστης της ιστοσελίδας οφείλει πριν κάνει χρήση της να διαβάσει και να κατανοήσει πλήρως τους παρόντες όρους. Το κατάστημά μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποιαδήποτε στιγμή τους όρους χρήσης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Ο χρήστης της ιστοσελίδας οφείλει να ελέγχει το περιεχόμενο των όρων χρήσης για τυχόν τροποποιήσεις. Η εξακολούθηση της χρήσης της ιστοσελίδας, μετά από τροποποίησή τους, συνιστά πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών.

 

Το κατάστημά μας δε φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία υποστεί ο χρήστης της ιστοσελίδας από τη χρήση αυτής. Το κατάστημά μας λαμβάνει κάθε προσήκον μέτρο προκειμένου τα στοιχεία και οι πληροφορίες που περιέχονται στην ιστοσελίδα να είναι πλήρη, ακριβή και αξιόπιστα. Ωστόσο, το περιεχόμενο της ιστοσελίδας του διαδικτυακού τόπου του Καταστήματος παρέχεται “όπως ακριβώς είναι” χωρίς καμία ρητή ή τεκμαιρόμενη εγγύηση ως προς την ορθότητα, πληρότητα, ακρίβεια, επικαιρότητα, διαθεσιμότητα και αξιοπιστία των ως άνω στοιχείων και πληροφοριών. Το κατάστημά μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την ιστοσελίδα, να προσθέτει και να αφαιρεί τα στοιχεία και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτή, χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση.

2. Πνευματική Ιδιοκτησία

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, ενδεικτικά ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, κείμενα, πρωτότυπες φωτογραφίες, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του καταστήματος. Ο διακριτικός τίτλος, το εμπορικό σήμα και το όνομα του χώρου της ιστοσελίδας αποτελούν περιουσιακό αγαθό του καταστήματος.
Εμπορικά σήματα που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα συνιστούν κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα του καταστήματός μας και τρίτων οργανισμών, εταιρειών ή φορέων. Η χρήση των εμπορικών σημάτων αυτών απαγορεύεται.

3. Προσωπικά Δεδομένα

Το κατάστημά μας διατηρεί αρχείο και επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των χρηστών της ιστοσελίδας, τα οποία στοιχεία οι ίδιοι οι επισκέπτες δηλώνουν κατά την εγγραφή τους, την υποβολή αιτήσεων και πραγματοποίηση συναλλαγών. Η τήρηση του αρχείου αυτού σκοπό έχει την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση των συναλλαγών.

Το κατάστημά μας δε θα προβεί σε οιαδήποτε δημοσίευση των στοιχείων των χρηστών, πώληση, ενοικίαση ή κοινοποίησή τους.

4. Δωσιδικία, Εφαρμοστέο Δίκαιο Και Λοιποί Όροι

Οι παρόντες όροι καθώς και κάθε περιήγηση, χρήση και συναλλαγή με το κατάστημά μας διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ε.Ε. και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διαφορά ή διαφωνία προκύψει μεταξύ του καταστήματός μας και των χρηστών της ιστοσελίδας κατά την περιήγηση, χρήση και συναλλαγή εισάγεται αποκλειστικά προς εκδίκαση στα αρμόδια δικαστήρια της Άρτας, Ελλάδος.

Όλοι οι όροι συνομολογούνται ως ουσιώδεις. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

5. Όροι Συναλλαγής

Κάθε συναλλαγή από το κατάστημά μας ρυθμίζεται από τους παρόντες όρους. Η υποβολή παραγγελίας προϋποθέτει ότι ο χρήστης – πελάτης έχει δικαιοπρακτική ικανότητα και ότι αυτή συνιστά έγκυρη δήλωση βουλήσεως. Η υποβολή της ηλεκτρονικής φόρμας για καταχώρηση της παραγγελίας αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του χρήστη – πελάτη των παρόντων όρων.

Η υποβολή παραγγελίας προϋποθέτει τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας με την καταχώριση των απαραίτητων στοιχείων του χρήστη της ιστοσελίδας. Η παραγγελία ολοκληρώνεται με την αποστολή από μέρους μας ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) επιβεβαίωσης παραλαβής της παραγγελίας.

6. Ασφάλεια

Το κατάστημά μας λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο ώστε να εξασφαλισθεί η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές πραγματοποιούνται με τη χρήση κρυπτογραφημένου πρωτοκόλλου SSL.

7. Τρόποι Πληρωμής

Το κατάστημά μας δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να πληρώσει μέσω αντικαταβολής, πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, τραπεζικής κατάθεσης και paypal.

Οι τιμές περιλαμβάνουν 24% Φ.Π.Α.

8. Τόπος Κατάρτισης της Σύμβασης

Τόπος κατάρτισης της σύμβασης και εκπλήρωσης της παροχής θεωρείται η Άρτα, Ν. Άρτας, Ελλάδα.

9. Ακύρωση Παραγγελίας

Ο πελάτης – χρήστης της ιστοσελίδας έχει δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία του σε οποιοδήποτε στάδιο. Εφόσον το κατάστημά μας δεν έχει παραδώσει ακόμη την παραγγελία σε υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier), ο πελάτης δε θα επιβαρυνθεί με έξοδα. Εάν η ακύρωση της παραγγελίας λάβει χώρα αφότου το κατάστημά μας παραδώσει την παραγγελία σε υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier), τυχόν έξοδα αποστολής και επιστροφής της παραγγελίας επιβαρύνουν τον πελάτη. Εάν το κατάστημά μας έχει προβεί ήδη σε χρέωση του πελάτη, τυχόν έξοδα ακύρωσης χρέωσης -ενδεικτικά και όχι περιοριστικά- της πιστωτικής κάρτας, της χρεωστικής κάρτας ή του paypal, επιβαρύνουν τον πελάτη.

 

Η ακύρωση της παραγγελίας γίνεται τηλεφωνικά στο 2681026911 και μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@argentistas.gr.

10. Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Ο πελάτης έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παράδοσης σε αυτόν της παραγγελίας, επιστρέφοντας τα προϊόντα στην αρχική τους κατάσταση, χωρίς να επιβαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη, εκτός από τα έξοδα επιστροφής. Προϋπόθεση άσκησης του ανωτέρω δικαιώματος είναι μην έχει προηγηθεί μετατροπή του προϊόντος κατόπιν αιτήματος του πελάτη – όπως είναι ενδεικτικά η χάραξη βερών-, να μην έχει φθαρεί το προϊόν, να μην έχουν αφαιρεθεί οι ετικέτες του, να επιστραφεί στην αρχική του συσκευασία και να συνοδεύεται από όλα τα έγγραφά του, όπως η απόδειξη αγοράς, εγγύηση και οδηγίες.

 

Ο πελάτης υποχρεούται πριν την άσκηση του ανωτέρω δικαιώματος να ειδοποιήσει το κατάστημά μας τηλεφωνικά στο 2681026911 είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@argentistas.gr .

 

Εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, το κατάστημά μας θα επιστρέφει το τίμημα είτε μέσω ακύρωσης της χρέωσης, είτε μέσω πίστωσης της κάρτας του πελάτη, είτε μέσω κατάθεσης των χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό, εντός προθεσμίας 30 ημερών από την ημέρα παραλαβής του προϊόντος από το κατάστημά μας.

 

Τυχόν φθορά ή απώλεια του προϊόντος κατά τη μεταφορά του – επιστροφή κατόπιν άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, βαρύνει τον πελάτη.

 

Εάν το προϊόν που επιστρέφεται κατόπιν άσκησης του ανωτέρω δικαιώματος είναι φθαρμένο, ολικά ή μερικά, και δεν πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις, το κατάστημά μας διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη. Η αποζημίωση θα καθορίζεται μονομερώς από το κατάστημά μας έπειτα από εκτίμηση του προϊόντος και θα συμψηφίζεται με την απαίτηση του πελάτη από το τίμημα που κατέβαλε.

11. Δικαίωμα Επιστροφής – Αντικατάστασης

Σε περίπτωση αποστολής από το κατάστημά μας προϊόντος διαφορετικού είδους από εκείνο της παραγγελίας ή προϊόντος ελαττωματικού, ο πελάτης έχει δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάστασή του, εντός προθεσμίας 48 ωρών από την παράδοση του προϊόντος σε αυτόν.

 

Ο πελάτης οφείλει να δηλώσει στο κατάστημά μας το πρόβλημα, τηλεφωνικά στο 2681026911 ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο info@argentistas.gr εντός της ανωτέρω 48ωρης προθεσμίας.

Το προϊόν θα πρέπει να αποσταλεί με ταχυδρομική εταιρία που θα σας υποδείξει εκπρόσωπος του καταστήματός μας, εντός της αρχικής του συσκευασίας και να συνοδεύεται από όλα του έγγραφά του, όπως η απόδειξη αγοράς, εγγύηση και οδηγίες.

12. Cookies

Η ιστοσελίδα του καταστήματός μας  χρησιμοποιεί cookies για να παρέχει καλύτερες υπηρεσίες στους χρήστες – πελάτες, εξατομίκευση των ρυθμίσεων και πληροφοριών.
Δεν αποθηκεύονται αναγνωρίσιμες πληροφορίες για τους χρήστες – πελάτες.

13. Εξωτερικοί Σύνδεσμοι

Η ιστοσελίδα του καταστήματός μας ενδέχεται να περιλαμβάνει παραπομπές και συνδέσμους (links) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους, οι οποίοι δεν ελέγχονται από το κατάστημά μας. Το κατάστημά μας δεν μπορεί να εγγυηθεί υπηρεσίες και προϊόντα που περιλαμβάνονται σε αυτούς. Το κατάστημά μας δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των διαδικτυακών αυτών τόπων, και ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε οικονομική ή άλλης φύσεως βλάβη υποστεί ο χρήστης που ακολουθήσει τους συνδέσμους αυτούς.

Τρόποι Αποστολής

Οι αποστολές εντός Ελλάδας δεν επιβαρύνονται με έξοδα αποστολής για παραγγελίες άνω των 39 ευρώ. Για αγορές κάτω των 39 ευρώ τα έξοδα μεταφοράς είναι 4 ευρώ χωρίς επιπλέον έξοδα αντικαταβολής. Οι εταιρίες ταχυμεταφορών που συνεργαζόμαστε είναι η Γενική Ταχυδρομική και η Speedex. Ο χρόνος παράδοσης είναι 1 – 3 εργάσιμες ημέρες. Για παραδόσεις σε δυσπρόσιτες περιοχές ο χρόνος παράδοσης παρατείνεται κατά 2 – 3 εργάσιμες ημέρες επιπλέον.

Οι αποστολές στην Κύπρο δεν επιβαρύνονται με έξοδα αποστολής για παραγγελίες άνω των 60 ευρώ. Για αγορές κάτω των 60 ευρώ τα έξοδα μεταφοράς είναι 10 ευρώ και ο χρόνος παράδοσης είναι 7 – 11 εργάσιμες ημέρες.