Πολιτική Επιστροφών

Δικαίωμα Επιστροφής – Αντικατάστασης

Σε περίπτωση αποστολής από το κατάστημά μας προϊόντος διαφορετικού είδους από εκείνο της παραγγελίας ή προϊόντος ελαττωματικού, ο πελάτης έχει δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάστασή του, εντός προθεσμίας 48 ωρών από την παράδοση του προϊόντος σε αυτόν.
Ο πελάτης οφείλει να δηλώσει στο κατάστημά μας το πρόβλημα, τηλεφωνικά στο 2681026911 ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο info@argentistas.gr εντός της ανωτέρω 48ωρης προθεσμίας.
Το προϊόν θα πρέπει να αποσταλεί με ταχυδρομική εταιρία που θα σας υποδείξει εκπρόσωπος του καταστήματός μας, εντός της αρχικής του συσκευασίας και να συνοδεύεται από όλα του έγγραφά του, όπως η απόδειξη αγοράς, η εγγύηση και οι οδηγίες.

Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Ο πελάτης έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παράδοσης της παραγγελίας σε αυτόν, επιστρέφοντας τα προϊόντα στην αρχική τους κατάσταση, χωρίς να επιβαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη, εκτός από τα έξοδα επιστροφής. Προϋπόθεση άσκησης του ανωτέρω δικαιώματος είναι μην έχει προηγηθεί μετατροπή του προϊόντος κατόπιν αιτήματος του πελάτη – όπως είναι ενδεικτικά η χάραξη βερών-, να μην έχει φθαρεί το προϊόν, να μην έχουν αφαιρεθεί οι ετικέτες του, να επιστραφεί στην αρχική του συσκευασία και να συνοδεύεται από όλα τα έγγραφά του, όπως η απόδειξη αγοράς, εγγύηση και οδηγίες.
Ο πελάτης υποχρεούται πριν την άσκηση του ανωτέρω δικαιώματος να ειδοποιήσει το κατάστημά μας τηλεφωνικά στο 2681026911 είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@argentistas.gr.
Εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, το κατάστημά μας θα επιστρέφει το τίμημα είτε μέσω ακύρωσης της χρέωσης, είτε μέσω πίστωσης της κάρτας του πελάτη, είτε μέσω κατάθεσης των χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό, εντός προθεσμίας 30 ημερών από την ημέρα παραλαβής του προϊόντος από το κατάστημά μας.
Τυχόν φθορά ή απώλεια του προϊόντος κατά τη μεταφορά του – επιστροφή κατόπιν άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, βαρύνει τον πελάτη.
Εάν το προϊόν που επιστρέφεται κατόπιν άσκησης του ανωτέρω δικαιώματος είναι φθαρμένο, ολικά ή μερικά, και δεν πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις, το κατάστημά μας διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη. Η αποζημίωση θα καθορίζεται μονομερώς από το κατάστημά μας έπειτα από εκτίμηση του προϊόντος και θα συμψηφίζεται με την απαίτηση του πελάτη από το τίμημα που κατέβαλε.